Regler for Valgplakater​

​08-10-2018

Selvom valgplakaterne ikke er kommet op og hænge endnu, har vi for tiden produceret mange valgplakater. 

​Det skyldes det kommende folketingsvalg, der bliver holdt den 5. juni 2019 og Europa-Parlaments valget, der afholdes den 26. maj 2019. 

Men hvad siger reglerne egentlig for ophæng af valgplakater til de kommende valg?

Økonomi og Indenrigsministeriet siger følgende:

Hvilke krav er der til valgplakaten?

Den skal være monteret på en vejrbestandig plade og den må ikke være større end 0,8 m2. 

Hvilke informationer skal oplyses på valgplakaterne?

Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person (f.eks. partiorganisationen), der har iværksat ophængningen af den. 

Disse oplysninger skal kunne læses i hele ophængningsperioden, da den person, som er ansvarlig for ophængningen, kan kontaktes, hvis valgplakaten hænger ulovligt. Manglende kontaktoplysninger kan resultere i at deb bliver taget ned. 

Kravet om oplysning af e-mailadresse er nyt og trådte i kraft efter lovændringen i 2017. 

Hvornår er det lovligt at hænge valgplakater op?

Valgplakater må generelt først hænges op fra kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen. I forbindelse med folketingsvalg er det dog kun tilladt at hænge valgplakater op efter statsministerens offentliggørelse af valgets udskrivelse. Du må hænge dem op på følgende datoer.

  • Europa-Parlaments valget: 04.05.2019
  • Folketingsvalget: 11.05.2019

Hvor er det tilladt at hænge valgplakater op?

Det er tilladt, at hænge valgplakater op på master til vejbelysning og til brug for elforsyning på både offentlige og private veje. De skal sættes op forsvarligt, så de ikke dækker for autoriseret afmærkning. Herunder f.eks. færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, der forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden. 

Må man hænge valgplakater op i træer?

Ja, de må gerne hænges op på vejtræer på offentlige veje, så længe det har til formål at fremvise valgplakaten. 

De må dog ikke hænges op på sådan en måde, at det medfører skader på eller ændringer af vejtræer, master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. Det er derfor ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, ligesom der heller ikke må saves eller beskæres for at kunne hænge dem op.

Hvor højt oppe skal en valgplakat hænge?

Den skal være højere end 2,3 meter direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten, og højere end 1,5 meter under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten. 

Hvor må man ikke hænge valgplakater op?

Det er ikke tilladt, at hænge valgplakater op i bl.a. parker, motorveje, motortrafikveje, kirkegårde, højspændingsmaster og på midterrabatter samt rundkørsler, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t. 

Derudover er det heller ikke tilladt på broer, rækværk eller steder hvor det kan være til fare for trafikken. Valgplakaten skal minimum være 0,5 meter fra kørebanekanten og 0,3 meter fra cykelstikanten. 

Hvornår skal man tage valgplakater ned?

Valgplakater, strips, snore, eller andre midler som er brugt til at hænge valgplakater op med, skal tages ned senest 8 dage efter valgdagen. 

Du kan læse mere om reglerne på Økonomi og Indenrigsministeriets hjemmeside her: Regler for Valgplakater.

Hvis du mangler inspiration og idéer til unikke og iøjnefaldende valgplakater kan du kontakte os på 97 14 14 55 eller bestille dine valgplakater her: Valgplakater

ReklameTryk Herning Hollingholtvej 41 ​ 7451 Sunds

 Tlf.​ 97 14 14 55 E-mail: tilbud@reklametryk.dk CVR: 11491804​​