Pressemeddelelse:
ReklameTryk køber verdens mest avancerede ark-offset trykmaskine

Dato: 11. juni 2014​

Størrelsen betyder noget! - I hvert fald når det drejer sig om tryk-kapacitet, for at kunne følge med tiden, ordrerne og kundernes behov. Den konklusion er ReklameTryks direktør, Richard Lodahl, kommet frem til, og har derfor netop underskrevet kontrakt på købet af en helt nyudviklet trykmaskine fra den højteknologiske japanske producent Komori.

Det strider imod al fornuft i en branche, der har været under stærkt pres de seneste år, men mens mange andre i den grafiske branche nedjusterer, skruer ReklameTryk op for trykket.

Knap nok er blækket tørt på købskontrakten af en UV inkjet storformat printer, som ReklameTryk fik leveret og installeret i 2013, før en ny købskontrakt er underskrevet her i 2014. Denne gang er det en ark-offset trykmaskine baseret på den nyeste H-UV teknologi, som skal erstatte to eksisterende trykmaskiner i virksomhedens produktion.

Det er Komoris mest avancerede ark-offset tryk maskine og faktisk den eneste af sin art i Verden, og den kommer altså snart til at stå på ReklameTryks matrikel lidt nord for Herning.

Ifølge ReklameTryks direktør, Richard Lodahl, vil købet af den nye trykmaskine forbedre virksomhedens produktionstid væsentligt. ”Det er et afgørende parameter for vores kunder, at vi kan levere hurtigt og til super skarpe priser. Det bliver vi endnu bedre til med den nye trykmaskine, som anvender den før omtalte H-UV teknologi.

Teknologien gør for det første, at arkene er tørre, allerede når de kommer ud af maskinen. Dermed kan efterbehandlingen igangsættes straks og produktionstiden reduceres væsentligt.

For det andet erstatter teknologien anvendelsen af sprøjtepulver i produktionen, som sammen med den hurtige tørretid stort set eliminerer risikoen for afsmitning på tryksagerne med en væsentlig forbedret kvalitet som resultat.

For det tredje har maskinen en række fuldautomatiske funktioner, som minimerer papirspildet under produktionen til gavn for miljøet, ligesom CO2 udledningen ved brug af H-UV teknologien kun udgør 25% af traditionelle UV systemer. Dertil kommer, at selve trykmaskinen også er kommet til under de bedst mulige miljømæssige forhold. Maskinen er nemlig en såkaldt GREEN LINE model GL-840P, som bliver fremstillet på Komori's Tsuba fabrik, hvor produktionen foregår ved brug af sol- og vind energi.

Richard Lodahl anerkender, at der er kommet mere og mere fokus på CO2 udledning og miljø forhold generelt, også fra kundernes side, og det er en udvikling, som vi, som producenter, er nødt til at bakke op om, mener han. Han forventer, at maskinen bliver produktionsklar allerede ultimo 2014.

For yderligere information, kontakt ReklameTryks direktør, Richard Lodahl, på tlf. 97 14 14 55

ReklameTryk Herning Hollingholtvej 41 ​ 7451 Sunds

 Tlf.​ 97 14 14 55 E-mail: tilbud@reklametryk.dk CVR: 11491804​​