Miljø

Du kan sagtens være miljøbevidst, når du køber tryksager

ReklameTryk er godkendt af flere nationale og internationale miljømærkeordninger, bl.a. FSC® og Svanemærket.

Det betyder, at ReklameTryk lever op til en række skrappe krav om bl.a. minimering af affaldsmængden, brug af bæredygtigt papir, vegetabilske trykfarver, vandbaseret sæbeholdigt fremkaldervæske og meget andet.

Derudover kører produktionen delvis på solceller, ligesom virksomheden er ClimateCalc certificeret og således kan beregne klimabelastningen helt ned på den enkelte tryksags niveau. Dermed kan vi rådgive kunderne om valg af papir eller andre tiltag, som kan reducere tryksagens CO2 udledning.

ReklameTryk er også tiltrådt det grafiske CSR-kodeks, som omhandler en række retningslinjer omkring social ansvarlighed for fremstilling af grafiske produkter og serviceydelser.

Endelig er ReklameTryks 2 websites ReklameTryk.dk og ReklameTryk-Webshop.dk samt Reklametryks facebook side alle CO2 neutraliserede gennem ordninger, hvor man bidrager til en række CO2 reducererende projekter andre steder i verden, for derved at kompensere for den CO2 udledning, som vi ikke kan undgå, at vores websites genererer.

Disse forhold gør det muligt for dig at være miljøbevidst, når du køber tryksager.

FSC Certificering

ReklameTryk er FSC® certificeret

FSC® (Forest Stewardship Council®) er en international non-profit mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir.

Kort beskrevet er FSC-mærket en garanti for træ og papir, du kan købe med god samvittighed. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

Samtidig er FSC® en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Ved at vælge FSC® certificeret produktion vil hvert enkelt produkt kunne spores. Herved kan kunderne sikre, at de medvirker til en ansvarlig drift af verdens skove, som bl.a. indebærer sundhed og sikkerhed for skovarbejderne, og at der tages hensyn til dyre- og plantelivet.​

Mest troværdige certificeringsordning

FSC® er ifølge Verdensnaturfonden (WWF) den mest troværdige certificeringsordning til beskyttelse af verdens skove og anbefales desuden af Forbrugerrådet Tænk og Naturstyrelsen.

Kontakt ReklameTryk på telefon 97 14 14 55 for at høre mere om hvordan du kan få dine tryksager FSC certificeret.

Svanemærket trykkeri

Det officielle miljømærke i Danmark er det nordiske Svanemærke sammen med EU-blomsten. Produkter og tryksager mærket med Svanen opfylder en række skrappe miljøkrav og tager hensyn til din sundhed uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Certificering
​ReklameTryks produktion er godkendt af Miljømærkning Danmark til det nordiske Svanemærke. Dvs. produktionen opfylder en række skrappe krav til brug af miljørigtige trykfarver, lak og lim, maksimal tilladte mængde papirspild, hvordan vi skal håndtere affaldsprodukter, begrænset brug af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier mm. Vi vil nemlig gerne levere tryksager, der er bedre for miljøet og bedre for dig.

​Før et trykkeri kan blive godkendt til Svanemærket, skal virksomheden igennem en omfattende certificeringsproces. Her sikrer dokumentation og kontrol, at alle krav er opfyldt.

​Klik her og se ReklameTryks licens til Svanemærket.

Gør en forskel!
​Når du vælger et Svanemærket trykkeri, så gør du derfor en forskel:​

  • Du skåner natur og miljø
  • Du passer på dig selv og dine nærmeste
  • Du sparer på jordens ressourcer
  • Du viser omtanke for fremtidens klima

​​Når du vælger at få din tryksag trykt hos ReklameTryk Herning er du berettiget til at skrive “svanemærket trykkeri” på den pågældende tryksag sammen med vores licensnr. Dog må du ikke bruge Svanemærkets logo.

Svanemærket tryksag

Ønsker du at gå skridtet videre og få selve tryksagen Svanemærket, så skal du blot vælge Svanemærket papir. I så tilfælde er din tryksag fuldt ud Svanemærket, og du må således også bruge svanemærkets logo.

​Læs mere her om brug af Svanemærket på tryksager: Miljømærkning Danmarks Guide.

​- Eller ring til en af vores grafiske konsulenter på telefon 97 14 14 55 for at høre mere om svanemærkning af tryksager.

Du kan også læse mere om, hvad vi ellers gør af tiltag for miljø og bæredygtig produktion her: Miljømærkninger

​Læs mere om mærkeordningen her: Miljømærkning Danmark

CO2 Neutral tryksag

ClimateCalc er et beregningsværktøj målrettet den grafiske branche, som kan beregne en virksomheds klimabelastning helt ned på den enkelte tryksags niveau.

Dette kræver både, at der anvendes repræsentative data for de specifikke råvarer, der indgår i fremstillingen af de grafiske produkter, og data, som er repræsentative for den producerende grafiske virksomhed. Et sådant beregningsgrundlag stiller ClimateCalc til rådighed.

ReklameTryk har udarbejdet et klimaregnskab og kan rådgive sine kunder om f.eks. valg af papir eller andre tiltag, som kan reducere tryksagens CO²-udledning

Hvis man ønsker at få mærket sin tryksag med Co2 Neutral tryksag, vil der blive udarbejdet et klimaregnskab for den specifikke tryksag og tryksagen vil blive Co2 neutraliseret via investering i store, langtidsholdbare projekter som alle er Gold Standard-certificerede. Det vil sige at de er verificeret af FN-akkrediterede kontrollører med høje krav til design, effekt, governance og rapportering.

Trykt i Danmark

Med mærket kan du være sikker på, at tryksagen er produceret på et dansk trykkeri, der er medlem af GRAKOM Arbejdsgivere. Trykkerier, der er medlem af GRAKOM Arbejdsgivere, har tegnet overenskomst med HK/Privat og eventuelt 3F. Trykkeriet respekterer den danske model på arbejdsmarkedet, betaler dansk overenskomstmæssig løn og tilbyder ordentlige danske arbejdsvilkår. Trykkeriet lever samtidig op til de høje danske standarder, der gælder inden for arbejdsmiljø. 

Derudover bakker danske trykkerier op om uddannelse og efteruddannelse af deres medarbejdere. 

Med afsæt i de stolte traditioner tager de dermed ansvar for faget, branchen, og at deres medarbejdere bliver uddannet i takt med udviklingen. 

Stiller du krav om, at din tryksag skal bære ‘Trykt i Danmark’ mærket, er du med til at opretholde gode danske produktionsarbejdspladser og dermed understøtte dansk økonomi.

Grafisk CSR-Kodeks

​ReklameTryk er tiltrådt det Grafiske CSR-kodeks, som er udarbejdet gennem et samarbejde mellem Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) og HK/Privat.

Kodekset omfatter en standard og praksis omkring social ansvarlighed for fremstilling af grafiske produkter og serviceydelser, og dækker bl.a. over principper omkring arbejdsrettigheder, menneskerettigheder, miljø og antikorruption mm.

Kodekset tager udgangspunkt i FN Global Compacts 10 principper, men er tilpasset til den grafiske branche.

Læs mere på Grakoms hjemmeside om det Grafiske CSR-kodeks. Grafisk Arbejdsgiverforening udgiver branchebladet Aftryk, som udkommer 4 gange om året.

CO2 Neutrale websites

ReklameTryk har CO2 neutrale websites

Både ReklameTryk.dk og ReklameTryk-Webshop.dk er CO2 neutrale websites. Det er de, fordi ReklameTryk gennem medlemsskab af ordningen “CO2 Neutral Website” kompenserer for den CO2 udledning, som de 2 hjemmesider genererer.

Alle hjemmesider udleder CO2, både via den strøm, der bruges på de servere, der hoster hjemmesiderne og via de besøgendes computere og skærme.

Gennem ordningen “CO2 Neutral Website” bidrager ReklameTryk til CO2 reducerende projekter rundt omkring i verden. Det kan være alt fra opførelse af nye vedvarende energikilder, som vindmøller, til installation af energieffektive komfurer i Afrika, så de afrikanske familier, som før har lavet mad over bål, kan lave mad på en mere miljøvenlig og sund måde. Indtil nu (2017) har ca. 86.000 mennesker i Afrika fået installeret energieffektive komfurer. Flere kommer løbende til, efterhånden som projektet skrider frem. Derudover er der også blevet bygget vandboringer, som erstatter behovet for kogning af vand, som også har foregået over åbne bål.

​Projekterne er alle godkendt af ‘Gold Standard’, som er den højeste kategori af klimaprojekter og oprindeligt startet af WWF -Verdensnaturfonden.

Læs mere om ordningen på www.ingenco2.dk

Solceller og varmepumper

ReklameTryk arbejder løbende på at nedbringe energibelastningen og har for nyligt investeret i et nyt stort solcelleanlæg, som dækker en del af virksomhedens elforbrug.

At være beliggende i grønne omgivelser kan give lidt udfordringer på energiområdet, da fjernvarmeværket ikke lige er rundt om hjørnet. Men også her er miljøet tænkt ind og det gamle oliefyr er skiftet ud med luft/vand varmepumper, som kører på strøm og også udnytter overskudsvarmen fra de store maskiner.

Så nu er virksomheden helt fri for fossile brændstoffer til opvarmning af virksomheden.