Miljø

Moderne trykkeri med grøn profil​.

Du kan sagtens være miljøbevidst, når du køber tryksager

ReklameTryk er godkendt af flere nationale og internationale miljømærkeordninger, bl.a. FSC® og Svanemærket.

Det betyder, at ReklameTryk lever op til en række skrappe krav om bl.a. minimering af affaldsmængden, brug af bæredygtigt papir, vegetabilske trykfarver, vandbaseret sæbeholdigt fremkaldervæske og meget andet.

Derudover kører produktionen delvis på solceller, ligesom virksomheden er ClimateCalc certificeret og således kan beregne klimabelastningen helt ned på den enkelte tryksags niveau. Dermed kan vi rådgive kunderne om valg af papir eller andre tiltag, som kan reducere tryksagens CO2 udledning.

ReklameTryk er også tiltrådt det grafiske CSR-kodeks, som omhandler en række retningslinjer omkring social ansvarlighed for fremstilling af grafiske produkter og serviceydelser.

Endelig er ReklameTryks 2 websites ReklameTryk.dk og ReklameTryk-Webshop.dk samt Reklametryks facebook side alle CO2 neutraliserede gennem ordninger, hvor man bidrager til en række CO2 reducererende projekter andre steder i verden, for derved at kompensere for den CO2 udledning, som vi ikke kan undgå, at vores websites genererer.

Disse forhold gør det muligt for dig at være miljøbevidst, når du køber tryksager.

CO2 Neutrale websites

ReklameTryk har CO2 neutrale websites og facebook side​

Både ReklameTryk.dk og ReklameTryk-Webshop.dk er CO2 neutrale websites. Det er de, fordi ReklameTryk gennem medlemsskab af ordningen “CO2 Neutral Website” kompenserer for den CO2 udledning, som de 2 hjemmesider genererer.

Alle hjemmesider udleder CO2, både via den strøm, der bruges på de servere, der hoster hjemmesiderne og via de besøgendes computere og skærme.

Gennem ordningen “CO2 Neutral Website” bidrager ReklameTryk til CO2 reducerende projekter rundt omkring i verden. Det kan være alt fra opførelse af nye vedvarende energikilder, som vindmøller, til installation af energieffektive komfurer i Afrika, så de afrikanske familier, som før har lavet mad over bål, kan lave mad på en mere miljøvenlig og sund måde. Indtil nu (2017) har ca. 86.000 mennesker i Afrika fået installeret energieffektive komfurer. Flere kommer løbende til, efterhånden som projektet skrider frem. Derudover er der også blevet bygget vandboringer, som erstatter behovet for kogning af vand, som også har foregået over åbne bål.

​Projekterne er alle godkendt af ‘Gold Standard’, som er den højeste kategori af klimaprojekter og oprindeligt startet af WWF -Verdensnaturfonden.

Læs mere om ordningen på www.ingenco2.dk

FSC Certificering

ReklameTryk er FSC® certificeret

FSC® (Forest Stewardship Council®) er en international non-profit mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir.

Kort beskrevet er FSC-mærket en garanti for træ og papir, du kan købe med god samvittighed. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

Samtidig er FSC® en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Ved at vælge FSC® certificeret produktion vil hvert enkelt produkt kunne spores. Herved kan kunderne sikre, at de medvirker til en ansvarlig drift af verdens skove, som bl.a. indebærer sundhed og sikkerhed for skovarbejderne, og at der tages hensyn til dyre- og plantelivet.​

Mest troværdige certificeringsordning

FSC® er ifølge Verdensnaturfonden (WWF) den mest troværdige certificeringsordning til beskyttelse af verdens skove og anbefales desuden af Forbrugerrådet Tænk og Naturstyrelsen.

Kontakt ReklameTryk på telefon 97 14 14 55 for at høre mere om hvordan du kan få dine tryksager FSC certificeret.

Grafisk CSR-Kodeks

​ReklameTryk er tiltrådt det Grafiske CSR-kodeks, som er udarbejdet gennem et samarbejde mellem Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) og HK/Privat.

Kodekset omfatter en standard og praksis omkring social ansvarlighed for fremstilling af grafiske produkter og serviceydelser, og dækker bl.a. over principper omkring arbejdsrettigheder, menneskerettigheder, miljø og antikorruption mm.

Kodekset tager udgangspunkt i FN Global Compacts 10 principper, men er tilpasset til den grafiske branche.

Læs mere på Grakoms hjemmeside om det Grafiske CSR-kodeks. Grafisk Arbejdsgiverforening udgiver branchebladet Aftryk, som udkommer 4 gange om året.

I juni (2014) udgaven er der et stort tema omkring det grafiske CSR-kodeks, hvor bl.a. ReklameTryks direktør, Richard Lodahl, udtaler sig om vigtigheden af at være helt fremme, når det gælder Corporate Social Responsibility.​

Grønt regnskab

ReklameTryk Herning har en holdning til miljøvenlig produktion og har udarbejdet en ansvarlig miljøpolitik i et såkaldt grønt regnskab, som er godkendt af den lokale miljøtilsynsmyndighed.

Klik her og læs mere om Reklametryks grønne regnskab.

Klima-netural tryksag

ReklameTryk Herning er ClimateCalc certificeret.

ClimateCalc er et beregningsværktøj målrettet den grafiske branche, som kan beregne en virksomheds klimabelastning helt ned på den enkelte tryksags niveau.

Dette kræver både, at der anvendes repræsentative data for de specifikke råvarer, der indgår i fremstillingen af de grafiske produkter, og data, som er repræsentative for den producerende grafiske virksomhed. Et sådant beregningsgrundlag stiller ClimateCalc til rådighed.

En certificeret virksomhed har udarbejdet et klimaregnskab og kan rådgive sine kunder om f.eks. valg af papir eller andre tiltag, som kan reducere tryksagens CO²-udledning.​